Tel. 06-36468749 info@dskozijnen.nl
Selecteer een pagina

Kabinet verlengt laag btw-tarief verbouwing

Het lage btw-tarief op arbeid voor verbouwingen wordt met een half jaar verlengd, tot 1 juli 2015. Kabinet en bevriende oppositie hebben dit afgesproken tijdens het overleg over de begroting van volgend jaar, volgens laag-BTW-tarief-verbouwinghet tv-programma Nieuwsuur. Haagse bronnen bevestigen dit.

Tot 1 maart 2013 was het btw-tarief op arbeid voor woningrenovatie en -herstel 21 %, maar sinds die datum is het 6 %. Het is de tweede keer dat het lage tarief wordt verlengd. Het kabinet beoogt met deze maatregel de bouw te stimuleren, en dat lijkt te werken. Vereniging Eigen Huis heeft diverse malen gepleit voor verlenging van het lage btw-tarief.
Naar verwachting zullen de voorwaarden voor het lage btw-tarief niet wijzigen. Belangrijkste voorwaarde is dat de werkzaamheden voor de einddatum (1 juli 2015) moeten zijn afgerond.

Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen.

 

Hieronder een link naar het besluit van de staatssecretaris van Financiën m.b.t. het verlaagd btw-tarief.

 

Dit besluit bevat een goedkeuring om het verlaagde btw-tarief met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 toe te passen op renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten. Daarnaast bevat het besluit nog een aantal specifieke goedkeuringen.

 

Voor onze branche is onderstaande belangrijk :

 

18. Bij het tijdelijke verlaagde tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen in 2010-2011 waren praktische afspraken gemaakt met betrokken organisaties in de gevelelementenbranche voor wat betreft de toe te passen verhouding van arbeid en materiaalkosten bij het vernieuwen, vergroten etc. van deuren en kozijnen. Gelden deze afspraken nu weer?

Ja, de forfaitaire verdeling van 40% arbeid en 60% materiaal mag worden toegepast bij de berekening van de btw voor de totale vergoeding van de dienst: vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van deuren en kozijnen. Dit betekent dat het bedrijf bij het factureren van bovenstaande dienst over 40% van de kosten 6% btw en over 60% van de kosten 21% mag rekenen. Wanneer een ondernemer van mening is dat er een groter aandeel dan de overeengekomen 40% arbeid in de dienst van toepassing is dan dient dit te worden gespecificeerd rekening houdend met onderstaande punten:

– de toerekening vindt plaats op basis van de gangbare prijzen voor de levering van de materialen en voor het verrichten van de arbeid (marktwaardenmethode);

– de toerekening vindt plaats op basis van de kostprijzen voor de materialen en de arbeid. De (voorbereidende) installatiewerkzaamheden vallen wel onder de factor arbeid. Overheadkosten worden naar evenredigheid over de twee kostenposten verdeeld.

 

Download hier de volledige verklaring.